PRIVACYBELEID

 • Laatst bijgewerkt op 9 februari 2024

Deze privacyverklaring voor Kamranali Limited ('wij', 'ons' of 'onze') beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ('verwerken') wanneer u onze

 • Bezoek onze website op samenvattinggenerator , of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
 • Neem op andere gerelateerde manieren contact met ons op, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen?


SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden waarnaar u op zoek bent.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie?

Ontvangen wij informatie van derden?

Hoe verwerken wij uw gegevens?

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens?

Wat zijn uw rechten?

Hoe oefent u uw rechten uit?

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen?

Inhoudsopgave

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt.

 • Namen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen
 • Gebruikersnamen
 • Wachtwoorden
 • Factuuradressen
 • Debet-/creditcardnummers

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. Wij kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld.

Inloggegevens voor sociale media. We kunnen u de mogelijkheid bieden om u bij ons te registreren met behulp van uw bestaande sociale media-accountgegevens, zoals uw Facebook-, Twitter- of andere sociale media-account.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:

 • Om het aanmaken en authenticeren van accounts te vergemakkelijken en op andere wijze gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.
 • Om de vitale belangen van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

3. OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN STEUNEN WIJ BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u te voorzien

Als u zich in de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Prestaties van een contract. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, inclusief het leveren van onze Diensten, of op uw verzoek voordat we een contract met u aangaan.
 • Juridisch Verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarin
 • Vitaal Interesses. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarbij sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming).

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons onder de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan ​​om uw gegevens zonder uw toestemming te verwerken, waaronder bijvoorbeeld:

 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een individu is en de toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
 • Voor zakelijke transacties, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
 • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de incasso noodzakelijk is om een ​​verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en voor communicatie met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan zijn van financieel misbruik
 • Als het redelijk is om te verwachten dat het verzamelen en gebruiken met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking vereist is om te voldoen aan een dagvaarding, bevel, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van documenten
 • Als de informatie door een persoon is geproduceerd in de uitoefening van zijn werk, bedrijf of beroep en de verzameling consistent is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is bedoeld
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.

In de volgende situaties moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Wanneer we Google Analytics gebruiken. We kunnen uw informatie delen met Google Analytics om het gebruik van de Services bij te houden en te analyseren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics via Advertentie-instellingen en Advertentie-instellingen voor mobiele apps. http://optout.networkadvertising.org/ en http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de Google-privacy page.

5. HOE GAAN WE OM MET UW SOCIALE INLOGGEGEVENS?

In het kort: If you choose to register or log in to our Services using a social media account, we may have access to certain information about you.

Our Services offer you the ability to register and log in using your third-party social media account details (like your Facebook or Twitter logins). Where you choose to do this, we will receive certain profile information about you from your social media provider. The profile information we receive may vary depending on the social media provider concerned, but will often include your name, email address, friends list, and profile picture, as well as other information you choose to make public on such a social media platform.

We will use the information we receive only for the purposes that are described in this privacy notice or that are otherwise made clear to you on the relevant Services. Please note that we do not control, and are not responsible for, other uses of your personal information by your third-party social media provider. We recommend that you review their privacy notice to understand how they collect, use, and share your personal information, and how you can set your privacy preferences on their sites and apps.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Als we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland en Canada, hebt u rechten waardoor u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens heeft.

In some regions (like the EEA, UK, Switzerland, and Canada), you have certain rights under applicable data protection laws. These may include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; (iv) if applicable, to data portability; and (v) not to be subject to automated decision-making. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. You can make such a request by contacting us by using the contact details provided in the section "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" below.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt en u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw Autoriteit voor gegevensbescherming van de lidstaat of Britse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: If we are relying on your consent to process your personal information, which may be express and/or implied consent depending on the applicable law, you have the right to withdraw your consent at any time. You can withdraw your consent at any time by contacting us by using the contact details provided in the section "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" below.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, en, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, ook niet op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: You can unsubscribe from our marketing and promotional communications at any time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send, or by contacting us using the details provided in the section "HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?" below. You will then be removed from the marketing lists. However, we may still communicate with you — for example, to send you service-related messages that are necessary for the administration and use of your account, to respond to service requests, or for other non-marketing purposes.

Accountinformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Log in op uw accountinstellingen en update uw gebruikersaccount.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].

9. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ('DNT')-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld.

10. HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Als u inwoner bent van , krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld:

Categorie Voorbeelden Verzameld
A. Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoon- of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam Nee
B. Geslacht en geboortedatum Nee
C. Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële details en betalingsinformatie Nee
D. Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties Nee
F. Apparaatlocatie Nee
G. Beelden en audio-, video- of gespreksopnamen gemaakt in verband met onze zakelijke activiteiten Nee
H. Zakelijke contactgegevens om u onze Diensten op zakelijk niveau of functietitel, werkgeschiedenis en professionele kwalificaties te kunnen leveren als u bij ons solliciteert Nee
Ik. Studentengegevens en directory-informatie Nee
J. Gevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven genoemde verzamelde persoonlijke informatie om een ​​profiel of samenvatting te creëren over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een individu Nee
K. Nee

We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën door middel van gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:

 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Deelname aan klantenonderzoeken of wedstrijden;
 • Facilitering bij de levering van onze Diensten en om te reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

Learn about how we use your personal information in the section, "HOW DO WE PROCESS YOUR INFORMATION?"

Wordt uw informatie met iemand anders gedeeld?

We may disclose your personal information with our service providers pursuant to a written contract between us and each service provider. Learn more about how we disclose personal information to in the section, "WHEN AND WITH WHOM DO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION?"

We may use your personal information for our own business purposes, such as for undertaking internal research for technological development and demonstration. This is not considered to be "selling" of your personal information.

We hebben in de voorgaande twaalf (12) maanden geen persoonlijke gegevens openbaar gemaakt, verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden.

11. DOEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

We may update this privacy notice from time to time. The updated version will be indicated by an updated "Revised" date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy notice, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy notice frequently to be informed of how we are protecting your information.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected] of per post contact met ons opnemen op:

Kamranali Limited International House, 12 Constance Street, London E16 2DQ England

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetten van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, om die informatie te wijzigen of om deze te verwijderen.